Parking

Goście przyjeżdżający do firm zlokalizowanych w PPNT, na konferencje lub do Centrum Nauki Experyment mogą wjechać na parking pobierając bilet z automatu znajdującego się przy wjeździe na parking (pomiędzy budynkami III i IV) i zaparkować na miejscach w sekcji H - pomarańczowej, o numerach miejsc od 505 do 572. Po zakończonej wizycie należy uiścić opłatę w kasach parkingowygowych zlokalizowanych na parkingu naziemnym przy budynku I, w hali garażowej w okolicach miejsca parkingowego nr 105, oraz miejsca 541, w przedsionku klatki schodowej (klatka schodowa prowadzi do budynku nr III, w którym znajduje się Experyment oraz Centrum Konferencyjne), zlokalizowanej przy miejscu parkingowym nr 572. Po dokonaniu opłaty należy skierować się do wyjazdu i skanując bilet przy szlabanie opuścić parking.

Opłata za postój wynosi 3,50 zł/h, przy czym pierwsze 20 minut jest bezpłatne a po skasowaniu biletu gość ma 20 minut na opuszczenie parkingu. Ochrona parkingu znajduje się w biurze w sekcji G w garażu – pomieszczeni G48, w okolicy miejsca parkingowego nr 382, gdzie w sytuacjach awaryjnych/wyjątkowych również można uiścić opłatę za postój w parkingu.

Numer telefonu do ochrony parkingu: 58 355 81 57