Parking

W dniu 15.09.2014 w PPNT Gdynia został uruchomiony parking podziemny dla klientów zewnętrznych.

Goście przejeżdżający do firm zlokalizowanych w PPNT, na konferencje lub do Centrum Nauki Experyment mogą wjechać do parkingu pobierając bilet z automatu znajdującego się przy wjeździe na parking (pomiędzy budynkami III i IV) i zaparkować na miejscach w sekcji H - pomarańczowej, o numerach miejsc od 505 do 572. Po zakończonej wizycie należy uiścić opłatę w kasach parkingowych zlokalizowanych w recepcji budynku IV, w hali garażowej w okolicach miejsca parkingowego nr 105 oraz w przedsionku klatki schodowej (klatka schodowa prowadzi do budynku nr III, w którym znajduje się CNE oraz Kompleks Konferencyjny) zlokalizowanej przy miejscu parkingowym nr 541. Po dokonaniu opłaty należy skierować się do wyjazdu i skanując bilet przy szlabanie opuścić parking.
Opłata za postój w parkingu podziemnym wynosi 2,30 zł/h, przy czym pierwsze 20 minut jest bezpłatne a po skasowaniu biletu gość ma 15 minut na opuszczenie parkingu. Ochrona parkingu/asysta techniczna znajduje się w biurze w sekcji G w garażu – pomieszczeni G48, w okolicy miejsca parkingowego nr 382, gdzie w sytuacjach awaryjnych/wyjątkowych również można uiścić opłatę za postój w parkingu.
Numer telefonu do ochrony parkingu: 508 028 056