Rezerwacja sal


pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
Firma: *
Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji: *
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru klucza: *
Adres: *
Telefon kontaktowy: *
NIP: *
E-mail: *
E-mail do wysłania faktur: *
Nazwa wydarzenia: *
Termin od:
(data,godzina rezerwacji)
*
Termin do:
(data,godzina rezerwacji)
*
Ilość osób:
Uwagi, dotyczące
ustawienia Sali,
w przypadku braku
informacji sale będą
ustawiane standardowo:

Rezerwacja sal i sprzętu:*





ustawienie Sali


ustawienie Sali


ustawienie Sali






















Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Centrum Konferencyjnego Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego Gdynia i akceptuje jego postanowienia.

Rezerwując sale znane mi są aktualne wytyczne dot. organizacji spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów, zawarte m.in. na stronie gov.pl/web/koronawirus, w związku z trwającą epidemią wywołaną przez koronawirus SARS-CoV-2 oraz że dochowam należytej staranności kierując się ww. wytycznymi przy organizacji spotkania i będę stosował się do aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz korzystał z sali na potrzeby własne i dla nie więcej osób niż limit wskazany w Rozporządzeniu aktualnym na dzień najmu sali.


INFORMACJA: Rezerwacje są przyjmowane przez system rezerwacyjny 24h na dobę, a weryfikowane i wprowadzane w godzinach pracy Centrum Konferencyjnego (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00)

Tylko rezerwacje potwierdzone przez wynajmującego (PPNT Gdynia) drogą mailową są równoznaczne z akceptacją i są wiążące.

Prosimy oczekiwać na email z potwierdzeniem rezerwacji.